NL  |  BE  |  EN  |  DE  |  FR  |  ES

Mango Mobility vereenvoudigt proces rondom debiteuren met CreditManager

Adequate monitoring debiteuren door centrale registratie data via vaste workflows

Mango Mobility: CreditManager Credit ToolsMango Mobility, specialist in elektrische mobiliteit, vereenvoudigt haar proces rondom debiteuren met de implementatie van CreditManager. CreditManager is een uitgebreide softwareoplossing waarin Mango haar debiteurenbeheer centraliseert. Via vaste workflows wordt alle informatie adequaat geregistreerd waardoor de debiteurenstatus effectief gemonitord kan worden.

“Binnen Mango Mobilty was de bestaande uitwisseling van data tussen onze bestaande pakketten niet optimaal. Bovendien noteerden wij de opvolging van facturen en aanmaningen op debiteurenniveau in Excel. Dat maakte het debiteurenproces gecompliceerd en gaf onvoldoende inzicht en overzicht. Met als gevolg een te hoge gemiddelde doorlooptijd van openstaande facturen en een te hoog debiteurensaldo. Voldoende aanleiding dus om het debiteurenbeheer anders in te richten om onze doelstellingen waar te maken. Ter ondersteuning hiervan hebben we gekozen voor CreditManager. De eerste resultaten zijn al zichtbaar; de centrale registratie via vaste workflows, een overzichtelijk dashboard per debiteur en automatische agendaring maken dat we precies weten wat de status per debiteur is en welke taken er open staan. We kunnen het proces nu centraal monitoren en bijsturen indien nodig”, zegt Marco van Dijk, Hoofd Administratie bij Stern Groep.

Sinds 2015 maakt Mango Mobility onderdeel uit van de Stern Groep. Naast het optimaliseren van het debiteurenproces bij Mango, is het ook wenselijk dat alle bedrijven binnen de groep hetzelfde creditmanagement-pakket gebruiken. Zo hebben en houden zij een goed inzicht en overzicht aan de hand van rapportages. Van Dijk was bij Stern betrokken bij de implementatie van CreditManager, en heeft dit project ook bij Mango ingevuld.

Over Mango Mobility

Mango Mobility Services is specialist in elektrisch vervoer en richt zich op de markt voor micromobiliteit (elektrisch vervoer tot 45 km per uur). Binnen haar assortiment biedt scootmobielen, elektrische fietsen, elektrische scooters (brom-/snorfietsen), e-steps en e-cars. Sinds 2015 maakt zij onderdeel uit van de Stern Groep. Stern is een van de grootste automotive concerns in Nederland en marktleider op het gebied van automobiliteit. Meer informatie op www.mangomobility.nl.

 

Credit Managers Index februari 2017: Nieuwe klanten vaker geweigerd

Credit Managers Index | Credit ToolsDe Credit Managers Index (CMI) is in februari met 1,1 punt gestegen ten opzichte van januari. De maanduitkomst is 54,1. De start van het nieuwe jaar laat nog steeds een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Van herstel op dat vlak is dus nog geen sprake. Dit zien we gelukkig wel bij het cijfer afboekingen dubieuze debiteuren; deze zit met een score van 56,1 weer ruim aan de veilige kant van schaal.

Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand iets gestegen, in februari zijn er 391 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Ondanks deze stijging is dit nog steeds een relatief laag aantal. In februari 2016 waren dit er nog 524, een forse verbetering dus. Verder valt op dat in februari zowel de verstrekte kredieten als de totaal uitstaande limiet flink is afgenomen. De afwijzingen zijn zelfs op een bedenkelijk niveau aanbeland; de lage score van 46,0 is voor het laatst in september 2013 genoteerd. Dit kan het resultaat zijn van aangescherpte acceptatieniveaus voor het nieuwe jaar. Bij navraag werd dit niet direct bevestigd, maar we zullen dit nauwlettend in de gaten houden. Het feit is wel dat er in afgelopen maand meer nieuwe klanten zijn geweigerd.

Over de Credit Managers Index

De CMI data is in februari 2017 verzameld. Dit is de tweede publicatie van de zevende jaargang die is gebaseerd op een maandelijkse anonieme enquête onder credit managers. De gecombineerde index wordt maandelijks gepubliceerd. De enquête vraagt deelnemers om op te geven of ze verbetering, verslechtering of geen wijziging zien in verschillende gunstige en ongunstige factoren. De methodiek en factoren zijn afgestemd op de sinds 2003 beproefde methode van de NACM, de Amerikaanse uitgever van de Credit Managers’ Index. De CMI wordt uitgegeven door Ultimoo group en Kwestplus en wordt ondersteund door een aantal toonaangevende bedrijven en instellingen in de sector zoals; Credit Tools, Creditexpo, Creditsafe, Dun & Bradstreet, Experian, Krediet bewaking bouw, OnGuard, Ultimoo Incasso, VVCM en NCMN. De CMI heeft in november 2011 de credit management innovation award 2011 gewonnen! Vanaf november 2012 wordt in samenwerking met www.faillissementen.com ook gerapporteerd over de faillissementen en surseances.

Bron: Ultimoo Group BV

Vacature Medewerker Service & Support (1e en 2e lijns)

Support team zoekt Medewerker Service & SupportOnze organisatie groeit! Daardoor heeft ons Support team plaats voor een nieuwe collega. Als Medewerker Service & Support (1e en 2e lijns) ondersteun je onze klanten bij alle vragen over hun creditmanagement oplossing. In teamverband geef je telefonische en ‘remote’ diepgaande ondersteuning via onze helpdesktools. Ook ondersteun je bij software updates en test je nieuwe releases. Je leert alle ins en outs van de software kennen en wordt dus een klantgerichte productspecialist. Iets voor jou? Meer over de vacature.

 

 

Credit Managers’ Index januari 2017: Aantal wanbetalers stijgt

Credit Managers' Index | Credit ToolsDe Credit Managers’ Index (CMI) is in januari met 2,4 punten gedaald ten opzichte van december, de maand uitkomst is 53,0. De start van het nieuwe jaar laat bovendien een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Het aantal openstaande facturen dat de vervaldatum is gepasseerd is flink gestegen. Ook is het begin van het jaar gebruikt om facturen die niet meer zouden worden betaald, af te boeken. Daarmee laat 2017 een valse start zien op de voor credit managers belangrijkste cijfers.

Maar er is ook goed nieuws; het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand opnieuw gedaald. In januari waren er 374 faillissementen te betreuren (bron: www.faillissementen.com). Alleen in augustus 2016 waren dat er minder (371). Maar sinds 2011 is een dergelijk laag aantal verder niet voorgekomen. Daarnaast zien we een flinke terugval in het aantal nieuwe klanten; een gebruikelijke dip in deze periode. Het aantal zaken waarvoor een incassobureau of deurwaarder werd ingeschakeld, is weer gedaald. Ook zien we dat het aantal schuldhulpverleningsverzoeken is gedaald. Navraag leert dat de credit manager niet verwacht dat de stijging van het aantal wanbetalers structureel doorzet, deze maand laat dit beeld vaker zien. Vooralsnog heeft men vertrouwen in een herstel van dit cijfer in de komende maand.

Totstandkoming Credit Managers’ Index

De CMI is deze maand voor de drieënzeventigste keer uitgegeven in Nederland. Een representatieve groep credit managers geeft maandelijks 10 indicatoren in op basis waarvan deze index wordt samengesteld. Naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten sinds 2003, is de CMI in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit de optiek van credit management. Hierbij staan indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoudt tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk. Het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS-publicatie.

Uitkomst gecombineerde Nederlandse CMI

De gecombineerde Nederlandse CMI voor januari 2017 komt uit op 53,0 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie); deze keer een daling met 2,4 punten ten opzichte van december. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 62,9 naar 57,8. Een flinke daling van het aantal nieuwe klanten veroorzaakt dit. Echter, dit is geen reden om aan te nemen dat dit blijvend is. De ongunstige factoren zijn gedaald van 50,4 naar 49,7. Daarmee komt deze voor eerst sinds april 2015 onder de 50. De forse uitschieter in negatieve zin van het vervallen saldo en de stijging van het aantal afschrijvingen heeft daar een flinke vinger in de pap. De verwachting is echter dat herstel snel weer zichtbaar is.

Meer informatie via www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group BV

S5 Agency World North Europe automatiseert debiteurenbeheer met CreditManager

Efficiënt en effectief debiteurenbeheer verlagen DSO en verbeteren cashflow

S5 Agency World North Europe automatiseert debiteurenbeheer met CreditManagerS5 Agency World North Europe coördineert als internationaal havenagentschap een groot aantal diensten rondom de aankomst en afvaart van schepen. Om haar debiteuren efficiënt en effectief te beheren automatiseert S5 dit proces met CreditManager. Deze procesoptimalisatie draagt bovendien sterk bij aan het verlagen van de DSO en het verbeteren van de cashflow.

“Onze klanten zijn internationale scheepseigenaren, rederijen, operators en chartermaat-schappijen. Wij ontzorgen hen door ervoor te zorgen dat elk schip dat een haven binnenkomt zo snel mogelijk weer kan omkeren. Per schip stellen we een ‘disbursement account’ op dat vervolgens na vertrek van het schip voldaan dient te worden. Het gaat daarbij om diensten en uitgaven die in een haven worden gemaakt voor bijvoorbeeld havenrechten, laad- en loskosten, sleepboten, proviand etc. Deze account data wordt aangemaakt in Unit4. Om de bewaking en opvolging van deze disbursements zo efficiënt mogelijk te structureren, hebben wij besloten dit proces verregaand te automatiseren met CreditManager. Hierdoor zijn wij beter in staat onze risico’s te beheersen en de cashflow te verbeteren”, zegt Luciënne van Dijk, Controller bij S5 Agency World North Europe.

De workflows en klantsegmentatie binnen CreditManager maken het debiteurenbeheer bij S5 zeer inzichtelijk. De automatische agendering ondersteunt hen in een adequate opvolging van openstaande facturen en registratie van contactmomenten. Het gevolg is inzicht in en verlaging van de DSO. De standaard rapportagemogelijkheden zet S5 in als managementinformatie en beleidsbepaling.

“Credit Tools heeft zich verdiept in onze dienstverlening en processen. Juist die kennis en interesse zorgt ervoor dat zij ons goed hebben begeleid en geadviseerd bij de inzet van het pakket. Tegelijkertijd zorgde dat voor een bijzonder prettige samenwerking”, aldus Van Dijk.

Over S5 Agency World

S5 Agency World is een wereldwijd opererend havenagentschap. Vanuit haar vestigingen in Europa biedt S5 de meest efficiënte omloopsnelheid voor de schepen van haar klanten. De klanten zijn internationale scheepseigenaren, rederijen, operators en chartermaatschappijen. S5 ontzorgt en levert efficiency-voordeel, betere cashflow, business intelligence en een snellere omkeertijd (voyage return) per schip. S5 werkt samen met economisch sterke bedrijven die regionaal marktleider zijn. Hierdoor kan zij een eersteklas dienst leveren. S5 Agency World North Europe handelt vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam circa 12.000 port calls af met 96 werknemers verdeeld over 8 kantoren. Meer informatie over S5 Agency World North Europe.

Itho Daalderop maakt efficiencyslag met CreditManager

Itho Daalderop maakt efficiencyslag met CreditManager van Credit ToolsItho Daalderop rondde onlangs de implementatie af van CreditManager. Hiermee heeft zij een complete oplossing voor haar debiteurenbeheer in handen waarmee zij een grote efficiencyslag kan maken.

“Om ons debiteurenbeheer zo efficiënt mogelijk in te richten, willen wij het hele proces rondom debiteuren verregaand automatiseren. Vanaf het automatisch verzenden van facturen en aanmaningen tot en met het registreren van alle contactmomenten, regelingen en klachten en de adequate opvolging daarvan. CreditManager ondersteunt dit proces via overzichtelijke workflows waarbij de te nemen acties automatisch in de agenda verschijnen. Juist deze inzichtelijke informatiestromen rondom debiteuren zorgen voor een enorme efficiencyslag in ons debiteurenbeheer. Tegelijkertijd levert dit een grote bijdrage aan heldere rapportages. Deze zetten wij in om ons debiteurenbeheer nog verder te optimaliseren”, aldus Daphne Zuidgeest, Credit Controller bij Itho Daalderop.

Over Itho Daalderop

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen die een bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Samen zorgen de producten voor totaalsystemen die energieneutraal wonen – volgens de klimaateisen van morgen – vandaag al mogelijk maken. Itho Daalderop streeft er naar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven – met een assortiment dat bestaat uit verwarming, tapwater, ventilatie en regeltechniekoplossingen. Meer info via www.ithodaalderop.nl.

Credit Tools Nieuwsbrief

Credit Tools Nieuwsbrief - december 2016In de laatste nieuwsbrief van dit jaar aandacht voor de fusie tussen OnGuard en Credit Tools en een terugblik op 2016. Uiteraard wensen wij al onze klanten, relaties en medewerkers fijne kerstdagen en een fantastisch 2017!

OnGuard en Credit Tools fuseren

Nederhorst den Berg/Zaltbommel, 6 december 2016 OnGuard en Credit Tools bundelen hun krachten en gaan samen verder. De fusie van deze vooraanstaande credit management software aanbieders verstevigt de positie als marktleider in Europa. De naam van de nieuwe organisatie wordt op een later moment bekendgemaakt.

Over de fusie

OnGuard en Credit Tools zijn beide sterke en winstgevende ondernemingen met volop mogelijkheden voor verdere groei. Het samengaan betekent nog meer innovatiekracht, waarmee de strategische voortrekkersrol voor klanten binnen het gehele order-to-cash proces wordt vervuld.

Het nieuwe bedrijf zal gevestigd zijn op de bestaande kantoorlocaties in Nederhorst den Berg en Zaltbommel. Door de fusie komen geen functies te vervallen. Bert van der Zwan, voormalig CEO van OnGuard, gaat de functie van CEO bekleden en Pim van der Hagen, voormalig CEO van Credit Tools, vervult de positie van COO.

“We passen perfect bij elkaar. De nieuwe organisatie gaat profiteren van een substantiële vergroting van economy of scale, zowel voor productontwikkeling als voor de go-to-market. We zien ernaar uit om samen met Credit Tools verder te bouwen aan een innovatieve en succesvolle toekomst”, aldus Bert van der Zwan.

Pim van der Hagen: “Ik ben erg enthousiast over deze combinatie van de twee meest vooraanstaande credit management software aanbieders in Nederland. Gezamenlijk kunnen we onze wereldwijde ambities waarmaken.”

OnGuard en Credit Tools kondigen fusie aan

Fotobijschrift: Bert van der Zwan, CEO (rechts), Pim van der Hagen, COO (links).

Meer informatie

Online vindt u meer informatie en een Q&A.

Flynth implementeert CreditManager van Credit Tools

Flynth heeft meer inzicht en overzicht in werkvoorraad en debiteurenrisico’s

Flynth implementeert CreditManager van Credit ToolsFlynth adviseurs en accountants implementeerde CreditManager van Credit Tools. Een uitgebreide softwareoplossing voor debiteurenbeheer die Flynth inzet om meer inzicht en overzicht te krijgen in haar werkvoorraad en risico’s bij debiteuren.

“Binnen Flynth werken we continu aan de verbetering van onze processen. Onderdeel hiervan is het zogenaamde Flynthstone-project. Dit betreft een upgrade van ons ERP-pakket en het samenvoegen van verschillende financiële softwarepakketten. Ons doel is te komen tot een eenduidige werkwijze voor ons debiteurenbeheer, met meerdere administraties vanuit één pakket. CreditManager biedt ons daarbij de ondersteuning die aansluit bij onze eisen en wensen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verkrijgen van inzicht en overzicht in onze werkvoorraad en de risico’s bij debiteuren. Zo zijn we in staat ons gehele debiteurenbeheer zo adequaat mogelijk te managen”, zegt Rob van de Ven, die o.a. verantwoordelijk is voor het werkkapitaalmanagement bij Flynth.

De implementatie van CreditManager over ongeveer 40 vestigingen inclusief een uitgebreide gebruikerstraining maakt onderdeel uit van de eerste projectfase voor debiteurenbeheer In de tweede projectfase zal met name aandacht worden besteed aan de specifiek voor Flynth te bouwen rapportages.

Over CreditManager

CreditManager is een web based totaaloplossing voor het beheer van debiteuren. Met deze oplossing automatiseren organisaties zoveel mogelijk basishandelingen op het gebied van debiteurenbeheer. Hierdoor is het mogelijk sneller uitstaande facturen te innen en ontstaat er meer overzicht in de werkvoorraad. Bovendien krijgen organisaties meer inzicht in debiteurenrisico’s waardoor zij beter in staat zijn kredietwaardigheid te bepalen. De winst in efficiency en tijd kunnen medewerkers besteden aan het zorgvuldig opbouwen en onderhouden van contacten met relaties.

Over Flynth

Flynth adviseurs en accountants is binnen de accountancy een Top-6 speler en de grootste Nederlandse advies- en accountantsdienstverlener voor ondernemers met zo’n 35.000 klanten, 1.400 medewerkers en vestigingen door heel Nederland. Meer informatie op www.flynth.nl.

MatchMaker ondersteunt Essent Zakelijk bij automatisch afletteren en verdelen betalingen

Essent Zakelijk live met MatchMakerEssent Zakelijk heeft onlangs MatchMaker van Credit Tools geïmplementeerd. Met dit uitgebreide reconciliatiepakket heeft Essent een oplossing in handen die haar proces rondom het automatisch afletteren en verdelen van betalingen ondersteunt.

“Doordat onze bankinstelling haar activiteiten stopt in Nederland, waren we genoodzaakt een nieuw rekeningnummer voor onze klanten te implementeren. Omdat we tegelijkertijd bij Essent Zakelijk tijdelijk twee ERP-systemen hebben wegens een gefaseerde overgang, hebben we besloten één rekeningnummer te hanteren voor beide ERP-systemen. Dit maakt de overgang voor onze klanten uiteindelijk eenvoudiger. Om gedurende deze periode ons reconciliatieproces adequaat te blijven ondersteunen hebben we gekozen voor MatchMaker van Credit Tools. Met deze oplossing kunnen we afgeletterde betalingen automatisch verdelen naar de verschillende  ERP-pakketten en behalen we tevens een efficiencyslag in ons betaalverwerkingsproces. Dat is precies de oplossing die voor ons op dit moment waarde toevoegt aan het proces”, vertelt Erik van der Linden, Projectleider Bankwissel bij Essent Zakelijk.

Over MatchMaker

MatchMaker is ontwikkeld om betalingsverwerkingen verregaand te automatiseren. 90% of meer van de dagelijks ontvangen betalingen kan automatisch afgeletterd en verwerkt worden in de financiële administratie. Het pakket biedt hiertoe intelligente reconciliatieregels en flexibel in te stellen criteria waaraan een gevonden match minimaal moet voldoen. Voor de resterende werkvoorraad biedt MatchMaker suggesties voor verdere handmatige verwerking. Hierdoor kan de uitval eenvoudig en snel verwerkt worden. Dit leidt tot enorme tijdsbesparing en een verhoogde productiviteit van medewerkers. Tijd die zij kunnen besteden aan bijvoorbeeld het onderhouden van de klantrelatie.

Over Essent Zakelijk

Essent is een energieleverancier die elektriciteit, gas en andere energieproducten, zoals zonnepanelen levert aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Nederland en België. Essent Zakelijk richt zich op de MKB en grootzakelijke klanten. Het hoofdkantoor van Essent is in ’s-Hertogenbosch. Sinds 1 april 2016 is Essent onderdeel van innogy SE. Meer informatie via Essent.nl.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten